POLÍTICA DE QUALITAT I MEDIAMBIENT

L’empresa TECMA ALUMINIUM, SL té com a principal objectiu oferir als seus clients un producte integral que engloba totes les fases de producció de components d’alumini, d’acord a les necessitats de cada client. El nostre servei integral va des de l’elecció de la matèria primera, l’assessorament tècnic, passant per la fabricació, mecanització, acabats, muntatges, fins a l’embalatge personalitzat.

L’activitat que TECMA ALUMINIUM, SL considera conforme als requisits de les normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001:2015 és:

Transformacions de peces d’alumini i muntatges.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i resta de parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la Direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la Direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

Narcís Puigdemont

05-11-19. Ed. 1