3D

PRODUCTS

Aleació EN AW 6082 T6
Procés Mecanitzat amb 4 eixos
Acabat Anoditzat vermell >15-20u
Dimensió 50x50x18mm.
BASE ELECTROVÀLVULA