Per poder donar un servei integral al nostre client, hem incorporat nova maquinària per poder realizar cada vegada més tots els processos que requereix la peça de manera interna.